Warriors d’amour verzorgt duurzame ontmoetingen voor vrienden, familie, team en/of bedrijf om elkaar te [onder]steunen, op elkaar te leunen, of te troosten, omarmen, bedanken, uitdagen, bemoedigen, aanmoedigen, versterken, lief hebben en misschien zelfs even te schuilen bij elkaar, het tij te keren samen of het leven samen vieren.

test pagina 1