focus

Je niet laten afleiden bepaalt de mate van concentratie. Je focus kunnen houden. Je aandacht blijven vestigen op het onderwerp, van gesprek, of, in dit geval, van de opdracht. Een krijger weet zich te concentreren en wanneer niet, dan heeft hij de bereidheid zijn concentratie te willen ontwikkelen om zijn focus te blijven richten op dat waar hij mee bezig was. Je niet laten afleiden dus. ‘Op papier’ klinkt dit heel makkelijk, in de praktijk komt het erop neer dat we ons allemaal [continue] laten afleiden. De één door geluiden van buitenaf, de ander, gevoelig voor wat anderen van hem-haar denken, of je laat je afleiden door zelfkritiek, of een tekort aan zelfvertrouwen laat je twijfelen waardoor je misschien niet toekomt aan het volbrengen van een opdracht, of je voelt je niet veilig in een klas of team wat maakt dat je afhaakt of zelfs niet eens aan de opdracht begint.

Warriors d’amour kun je zien als een domino spel. Als het één wordt aangeraakt, volgen de andere stenen ook. Via concentratie naar doorzetting, moed, focus, [zelf] vertrouwen. Stel je voor: een klas met zelfvertrouwen…