blog-bosDankbaarheid

Mijn dank gaat uit naar alle [oud]leerlingen van mijn Danslaboratorium en naar deelnemers van workshops in de afgelopen 10 jaar op Texel en daarbuiten die hun foto beschikbaar stelden. In woorden weergeven wat het is wat ik precies doe tijdens de workshops verzand al gauw in [te] lange verhalen met theorieën, methodes en ideeën. De verzamelde foto’s geeft een beter beeld van waar mijn werk over gaat: over de energie van Liefde en al haar fascinerende elementen als, weerstand, openheid, ongeduld, verlangen, loslaten, vasthouden, opgeven, hunkeren, overgave, verleiden, plezier, betoveren, onderuit halen, respect, vertrouwen, beschermen, verdedigen, aanvallen…nou kijk: precies de eigenschappen van krijgerskunde! Het onderzoeken en ontwikkelen van [verloren] waardes als [zelf] respect, geduld, eenheid, samenwerken, [zelf] vertrouwen.

In oktober 2016 viel de term Warriors d’amour in mijn schoot en ik heb hem opgeraapt en bekeken en gedacht er goed aan te doen mijn workshops voortaan zo te noemen. Hopende dat deze naam de inhoud weerspiegelt en wel op zo’n manier dat u gelijk denkt: dat gaan we doen! We gaan samen -als krijgers- de kracht van Liefde onderzoeken, vormgeven, ervaren.

Mijn onuitsprekelijke dank gaat ook uit naar Texel. Want waar anders dan op dit prachtige waddeneiland krijg je de kans om samen te vallen met de natuurlijke elementen als water, wind en aarde? Het vuur? Dat is ons kloppende hart vol energie, vol [com]passie! Ai, wat zouden we zijn zonder die Liefde? Leve de Liefde!

Ik zie u graag bij een workshop Warriors d’amour!

Ericka Voortman
Texel, oktober 2016